Елементи комике као средство литераризације у Аутобиографији - о другима Борислава Михајловића Михиза

Choose the citation style.
Бајчета, Владан. “Елементи Комике Као Средство Литераризације У Аутобиографији - О Другима Борислава Михајловића Михиза”. Књижевна Историја: Часопис За Науку О Књижевности 49, no. 161 (2017): 277-296. http://knjizevnaistorija.rs/editions/161/bajceta_v.pdf.
PDF