Елементи комике као средство литераризације у Аутобиографији - о другима Борислава Михајловића Михиза

Изаберите стил цитата.
Бајчета, Владан. „Елементи Комике Као Средство Литераризације У Аутобиографији - О Другима Борислава Михајловића Михиза“. Књижевна Историја: Часопис За Науку О Књижевности 49, изд. 161 (2017.): 277-296. http://knjizevnaistorija.rs/editions/161/bajceta_v.pdf.
PDF