Фолклорни елементи у процесу обликовања Проклете авлије Иве Андрића

Изаберите стил цитата.
Сувајџић, Бошко, и Александра П. Бјелић. „Фолклорни Елементи У Процесу Обликовања Проклете Авлије Иве Андрића“. Уредио Миро Вуксановић. Дело Иве Андрића, 2018., 175-189.
PDF