Бошко Сувајџић

Фолклорни елементи у процесу обликовања Проклете авлије Иве Андрића
У раду се на примеру романа Проклета авлија анализира удео одређених фолклорних елемената у прози Иве Андрића. Анализа поетике простора у овом делу темељи се на пр...