Жарка Свирчев

Нове у педагошком канону
У раду се излаже методичка припрема за наставну интерпретацију романа Нове Јелене Димитријевић. Рад је замишљен као прилог гинокритичким стратегијама превреднов...