Лидија Делић

Usmena predanja
U radu se analiziraju kategorije verovanja u istinitost ispripovedanog i ponovljivosti sižejne matrice putem kojih se u folkloristici predanja žanrovski određuju i izdvajaju iz šireg kompleksa usmenih narativa. Ukazuje se na činjenicu da je za predstavu o predanju kao žanru od presudnog znača...
Има ли основа да се Андрићево дело веже за термин формулативност?
У раду се прати како се лепота. као „највећа од свих варки човекових“ (Андрић), и детаљи из сфере нестварног и имаптарног ат- рибуирају и концептуализују у Андрићев...