Драгана Грбић

Тишина у поетичном "Лабиринту" Борислава Радовића
Рад истражује поетичке особености Радовићеве збирке песама Маина. Посебан фокус је на циклусу песама „Лабиринт“, са хипотезом да се у драмској природи херметично...