Јана Алексић

Аналитичко ослобађање песме
Published, Šifra projekta: 178013
Аутопоетологија, аутопоетика и остале аутопоетичности Борислава Радовића
Рад представља нацрт реконструкције и теоријског образложења Радовићеве песничке самосвести као аспекта његове иманентне поетике. Аутореференцијални домен њего...
Књижеевнокритичка, књижевноисторијска и естетичка мисао Милана Кашанина (преглед једног истраживања)
У раду ће сажето бити представљени основни аспекти критичке, књижевноисторијске и естетичке мисли Милана Кашанина. Фокус излагања биће усмерен на његове критичке ...