Бранко Вранеш

Жалац сећања
Положај јужнословенских књижевности у Европи карактерише непрекидно трвење између заборава и немогућности да се јужнословенско књижевно наслеђе заборави. Јужна ...
Милутин Бојић у XXI веку
Published, Šifra projekta: ON178008, Рад је објављен у оквиру пројекта "Српска књижевност у европском културном простору".
Седам типова читања књижевности у XXI веку
Избор седам типова читања ипова књижевности у XXI веку алудира на улогу седам типова двосмислености Вилијема Емпсона, пре свега током четрдесетих година XX века. Нач...