Предраг Петровић

Свет као позорница у романима Иве Андрића
У Андрићевом есејистичко-наративном тексту „Разговор са Гојом“ шпански сликар своје излагање о позицији уметности и уметника у свету почиње констатацијом да су ...