Слађана Јаћимовић

Пишчева модерност и критичарски хоризонт очекивања - збирка Лица Иве Андрића
У раду је указано на известан поетички заокрет који је у прози Иве Андрића назначен објављивањем збирке Lica 1960. године. Приповетке које писац издаје у овој својој по...