Недељка Бјелановић

Иво Андрић и Исак Самоковлија
Пажња овог рада концентрисана је на стожерне стубове посматраних наративних концепата - приповједне поступке, формирање наративних гласова, хронотопе и начин њих...
Наративни сентимент
Рад има за циљ да представи нацрт могућег истраживања емоционалног поља једног наратива, које укључује осјећања стварног/ имплицитног аутора, приповиједне инстан...