Светлана Шеатовић

Јован Дучић
Published, Šifra projekta: 178016, Рад је објављен у оквиру пројекта "Смена поетичких парадигми у српској књижевности XX века: национални и европски контекст", бр. 178016.