Драган Хамовић

Објашњење "Призрена"
Published, Šifra projekta:
Реконструкција културне прошлости као субверзивни подухват Милана Кашанина
Деловање Милана Кашанина после Другог светског рата као есејисте, тумача и историчара српске књижевности сагледавамо као, за тадашње идеолошке прилике, субверзив...
Словенска самосвест модерне српске поезије
Хердерове идеје из епохе романтизма о еманципацији и потенцијалима словенских култура задобијају нов контекст и смисао у раздобљу авангардног преокрета у уметно...
Човек је пчела
У раду се даје осврт на граничну жанровску позицију поезије Моше Одаловића и на дубљу културно-симболичку подлогу његових кључних остварења граничног типа, у који...