Јован Делић

Андрићеи прстенови
У раду се показује да је прстен омиљена композицијска фигура Андрићевих романа., The paper examines the poetics of the composition of Ivo Andrić’s novels and is written to offer a description and an explanation of a dominant poeti...