Бојан Чолак

Поетички модели и тема смрти у поезији Алексе Шантића 1902-1914. године
У раду се преко анализе тематике смрти – у песмама од 1902. године до оних публикованих 1913. године – указује на промене у поетичким моделима у поезији Алексе Шантића. ...