Игор Перишић

Иронија и ауто иронија у књижевнокритичким списима Борислава Мхајловића Михиза
На основу неких аутокритичких исказа Борислава Михајловића Михиза, које проналазимо углавном in negativo, преко механизама ироније и аутоироније, у тексту се даје скиц...