Владан Бајчета

Од истог читаоца - Борислав Михајловић Михиз као (импресионистички) критичар
Рад представља покушај новог теоријског испитивања књижевнокритичке дјелатности Борислава Михајловића Михиза. Имајући у виду статус тог критичара у историјама с...
Од истог читаоца - Борислав Михајловић Михиз као (импресионистички) критичар
Рад представља покушај новог теоријског испитивања књижевнокритичке дјелатности Борислава Михајловића Михиза. Имајући у виду статус тог критичара у историјама с...