Данијела Петковић

Фолклорна подлога ликова Андрићевих приповедака
Многи Андрићеви ликови једним својим делом уко- рењени су у традиционалну културу и изграђени према узусима усмених жанрова, па преузимају црте ликова из народне е...