Смиљана Ђорђевић Белић

Здравица
Полазећи од корпуса здравица забележених у току теренског истраживања обављеног у склопу пројекта Чувари нематеријалне баштине тимочких говора, рад има за циљ ид...