Александар Пејчић

Figure dramskog zapleta
Rad se bavi načinima trensformacije dubinske strukture u površinsku strukturu sične dramske forme. Zaplet tzv. kanonske forme drame (aristotelovsko-hegelovski tip dramaturgije) određuje se u odnosu na delatni lik i njegov cilj u radnji. Uspostavlja se zato međustrukturalni model sa glavnim figu...