Са силама постколонијалним или теоријско устоличење књижевног активизма

Изаберите стил цитата.
Алексић, Јана М. „Са Силама Постколонијалним Или Теоријско Устоличење Књижевног Активизма: (Јелена Арсенијевић Митрић. Terra Amata Vs. Terra Nullius: Дискурс О (Пост)Колонијализму У Делима Б. Вонгара И Ж. М. Г. Ле Клези“. Уредио Јован Делић. Зборник Матице Српске За Књижевност И Уметност 65, изд. 2 (no date): 743-747.
PDF