"Свијећа на дну мора" - поводом једне импресије пред "Плавом гробницом" Милутина Бојића

Изаберите стил цитата.
Бајчета, Владан. „"свијећа На Дну Мора" - Поводом Једне Импресије Пред "плавом Гробницом" Милутина Бојића“. Уредио Јован Делић и Светлана Шеатовић. Поетика Милутина Бојића: Зборник Радова, 2017., 569-580.
PDF