Кристијан Олах

Филозофска антропологија Николе Милошевића
Рад настоји да укаже на кључна мисаона тежишта Милошевићеве филозофске антропологије. Пошто је сама филозофска антропологија слојевита и разуђена, у раду је њен о...