Горан Коруновић

Библијски ликови у поезији Милутина Бојића и Јанка Полића Камова
У раду се компаративно анализирају библијски ликови у поезији Милутина Бојића и Јанка Полића Камова. Предочава се распон поступака обликовања библијских фигура, о...