Станислава Бараћ

Satira u Bilježnici Robija K. (1984-) Viktora Ivančiča kao povlašćeni prostor hrvatsko-srpskog interkulturalizma
Polazeći od novijih pojmovno-terminoloških opisa satire koji je definišu kao mentalni stav, i pregenerički oblik koji ekspoloatiše postojeće žanrove (Knight) kako bi se odgovorilo na određene društvene odnosno diskurzivne izazove (Vervaet), autorka u ovom radu najpre ukazuje na to koji su d...