Предраг Петровић

Бојићеве библијске визије
Низ Бојићевих песама заснован је на преузимању и ресемантизацији библијских тема и ликова. У раду се прати како ауторова еротска поезија успоставља нов однос прем...