Слађана Јаћимовић

La metafisica del Sole e della Luna nella poesia di Vasko Popa, Ivan V. Lalić e Vladan Desnica
The essay traces the themes of the Sun and the Moon in the poetry of three contemporary Serbian authors: Vladan Desnica, Vasko Popa and Ivan V. Lalić. The Sun is interpreted in the context of the most ancient European myths in which it is present as the focus of a cult and is reflected through vari...
Временске и космичке прилике у контексту ерозије идентитета - Роман о Лондону Милоша Црњанског
У раду се тумачи на који начин је обликовање мисли о свету који »није уређен добро« у дослуху са ерозијом идентитеа и изопштеношћу главног јунака Романа о Лондону, ...
Еротски мотиви у поезији Милутина Бојића
У раду се тумачи на који начин је талентовани и прерано умрли песник Милутин Бојић у српску поезију унео нов сензибилитет, нове вредности и значења. Његова рана љуб...
Топоними културе у поезији Борислава Радовића
У раду се тумачи на који начин се у поезији Борислава Радовића активира изузетно широк дијапазон топонима културе – од оних који припадају паганској, предхришћанс...