Светлана Шеатовић

Balkanski paradoks periferije i izgnanih
This paper explores the Balkan paradox of the concepts of ‘periphery’ and ‘exile’ in Ivo Andric’s work Travnik Chronicle (1945). The aim of this study is to show that what Andrić called “third world” actually consists of the men expelled to a territory which was in fact the periphery ...
Бојићева Византија - нова историјска самосвест српске поезије 20. века
У раду се анализира тема Византије и утицаја византијске културе у поезији и драмама Милутина Бојића. Византија се у Бојићевом опусу тумачи као историјска чињениц...
Венецијански карневали у српској књижевности - од Његоша до савремене књижевности
У раду сс анализирају облици карневала као културолошког и друштвеног догађаја који се у српској књижевности од Његоша, преко Црњанског до Милорада Павића и Влади...
Експлицитни и имплицитни ставови Борислава Радовића о поезији или чежња за прапочетком
У раду се анализирају Радовићеви имплицитни и експлицитни ставови о песништву, превођењу, стваралачким напорима и феномену литерарног наслеђа. Анализом есејитичк...
Изгнани Андрић у лирици и приповеци "Занос и страдање Томе Галуса"
This paper seeks to analyze the experiences of exile, imprisonment and exclusion, through which the poet and prose writer Ivo Andrić lived during the First World War, and also their influence on the collection of poetry entitled Ex Ponio (1918), on the verses in prose Nemiri (Unrest, 1920), as well...