Марко Радуловић

Средњовековна традиција и модерност у песништву Алексе Шантића
У раду настојимо да сагледамо песништво Алексе Шантића као мост између старе српске књижевности и песника послератног модернизма, који су ову епоху књижевне истор...
Средњовековље Песама бола и поноса у контексту српске поезије двадесетог века
Бојићев медијевализам настојали смо да пронађемо у историософији која лежи у основи Песама бола и поноса. Истражен је песников однос према Библији и историји – ка...
Српсковизантијско наслеђе у српском послератном модернизму
Published, Šifra projekta: 178016, Књига је резултат рада на пројекту: „Смена поетичких парадигми у српској књижевности двадесетог века: национални и европски контекст“ (178016) Ин...