Александра Пауновић

Осама Владимира Кецмановића - у нутрини омаме
Оглед књижевнокритички и књижевнотеоријски проматра роман Осаму (2015), најновије остварење Владимира Кецмановића. Инсистирањем на прибежишту у Андрићу, приповедањ...