Драган Хамовић

Јован Христић као теоретичар есеја и аутор есејистичке прозе
Жанровска природа есеја и статус есеја у модерном књижевном контексту уочавају се као привилеговане, чак опсесивне теме Јована Христића. Образлаже есејизам као са...
Алекса Шантић и ново осећање заједнице
Примери из родољубиве и социјалне лирике Алексе Шантића доводе се у везу с новим искуством родољубља, које објашњава Јован Скерлић, aли и с проблемом модерности баз...
Дах жудње и дах тајне
У осврту на досадашњу поезију Живорада Недељковића наглашава се еволутивни прелаз од критичко-деконструктивне до духовно интегративне стратегије у сагледавању с...
Историјска свест Милутина Миланковића
У епистоларној прози Кроз васиону и векове и аутобиографији Милутина Миланковића Успомене, доживљаји и сазнања испитујемо однос овог научника према научном и нац...
Од херостратске до историјске свести у поезији Милутина Бојића
У раду се бавимо развојним путем од побуњеног лирског гласа што се обара на затечене вредности, који ће кроз страдално искуство отаџбинских ратова доћи до ничеанск...
Поетика наслеђа у поезији и есејистици Борислава Радовића
У раду се бавимо имплицитним и експлицитним поетичким аспектима теме наслеђа (личног, националног и општепесничког) у песмама и есејима Борислава Радовића, која пр...
Преко века: из српске поезије XX и XXI столећа
Published, Šifra projekta: 178016, Књига је настала као резултат рада на пројекту „Смена поетичких парадигми у српској књижевности двадесетог века: национални и европски контек...