Јован Делић

"Поетички динамизам" Борислава Радовића
Полазећи од пјесничког термина поетички динамизам, у раду се расправља о поетици Борислава Радовића и њеној тематизацији у поезији, о односу пјесме и есеја, пјесни...
Алекса Шантић као пјесник иноватор
Алексу Шантића прати низ нетачних оцјена, које се могу назвати предрасудама: да није довољно образован, да је конзервативан пјесник, да је – будући судбински везан ...
Фрагменти о поетици Милутина Бојића
Овај рад замишљен је као отвoрен мозаик фрагмената о поетици Милутина Бојића. Прво се говори о Бојићевој лектири, па о односу према Шопенхауеру и Ничеу, односно о ан...