Бојан Чолак

Поетички модели и тема смрти у поезији Алексе Шантића до 1902. године
У раду се анализира тематика смрти од најраније објављених песама Алексе Шантића до оних публикованих 1902. године, тачније песама које припадају првој песниковој с...
Различита читања аутографа једне песме Алексе Шантића
Рад се бави текстуалним разликама између штампаних издања последње песме Алексе Шантића, објављене за пишчевог живота као аутограф. Публиковање аутографа „Са Бра...
Рукописи Алексе Шантића у националној и свеучилишној књижници у Загребу
У раду се анализује рукописна грађа Алексе Шантића која се налази у поседу Националне и свеучилишне књижнице у Загребу (Збирка рукописа и старих књига). Грађу чини ...
Слике срба турака и арнаута у збирци "Из старе Србије" Григорија Божовића
The focus of the paper is placed on the relations of Grigorije Bozovic towards the category of nation (Serbs, Turks, Amauts) as well as the construction of the image of gender identity. It can be noticed that, even though Bozovic constantly provides the image of the Muslim oppression of Christians, ...