Марко Аврамовић

Поезија егзила Милутина Бојића
У тексту се анализира поезија Милутина Бојића настала у изгнанству и на тему изгнанства. Највише пажње посвећује се Песмама бола и поноса, али се разматра и Бојићев...
Свакодневица и жанр слике у поезији Борислава Радовића
У раду се анализирају песнички и прозни текстови Борислава Радовића који се на свом тематском плану баве свакодневицом. Примећено је да се највећи број тих текстов...
Читање историје и трауме
Published, Šifra projekta: 178016, Рад је објављен у оквиру пројекта "Смена поетичких парадигми у српско књижевности XX века - национални и европски контекст" (бр. ON 178016).