Марија Грујић

Алекса Шантић
Рад указује на песнички стваралачки поступак Алексе Шантића, карактеристичан за његове песме зрелог периода, у којима се, поред предочавања материјалне стварност...
Говор као одсуство разговора
Рад разматра мотив одсуства разговора у прози Ива Андрића, указујући на то да његови јунаци успостављају дискурсе моћи и сопствене локације у времену и простору кр...