Немања Радуловић

Analogical thinking and fairy tale patterns
As stylistical traits of beauty in fairy tales, metallic and golden lustre and its comparison with the sun, the moon and the stars are already indicated by scholars. The Serbian fairy-tale matches with this European model. The beauty of the human form is mostly limited to face and hair. On the other...
Поларно братство (La Fraternité polaire) у Београду
Поларно братство било је окултно друштво које је деловало у међуратном Паризу. Према неким претпоставкама и штурим подацима у билтену који су издавали, имали су ог...
„Урбане легенде“ Београда
У првом делу рада даје се преглед терминологије „урбана/савремена“ „легенда/предање“. Закључак је да је термин „урбана легенда“ неодговарајући за домаћу фолкл...