Јасмина Катински

Јелица Беловић Бернаджиковска о „духу народном’’
Етнографски рад Јелице Беловић Бернаджиковске, усмерен ка класификацији и развоју орнаментике, као и везилачким техникама, обележило је снажно позиционирање наро...