Адријана Марчетић

Наративне технике у прози Вељка Милићевића
Српска критика још увек није открила шта све чини иновативност, посебност и вредност прозе Вељка Милићевића, а посебно Беспућа (1906), његовог најбољег дела. Овај Мили...