Александра Кузмић

Šta/Što je Kovačeviću Desnica?
Predmet ovog rada je utvrđivanje i upoređivanje značenjskog sadržaja i obima, kao i dramaturške funkcionalnosti motiva prividno živih ljudi u Desničinoj drami Ljestve Jakovljeve i crnohumornoj komediji Dušana Kovačevića Lari Tompson, tragedija jedne mladosti. Motiv prividno živih ljudi je...
Национална драма у мултикултурном свету или о (не)препознатој мимикрији
The paper discusses the hypothesis according to which national drama can find its place in a multicultural world primarily owing to its universal elements, rather than the culture-specific ones. The research based on the theatrological and literary analysis of the key elements in Dusan Kovacevic’s...
Неколико речи о Десничиној драми "Љестве Јаковљеве" и њеној рецепцији по праизведби 16.02.1961. у Југословенском дрмском позоришту
У раду се испитује пријем на који су међу релевантним бео- градским позоришним критичарима наишле Љестве Јаковљеве Влада- на Деснице после праизведбе у фебруару 1961...