Бојан Јовић

"Борац, песник, и господар рала" - о песмама "Сејачи" Милутина Бојића и "Јуче и данас" Растка Петровића
У тексту се разматрају две песме у многоме особене за дело Милутина Бојића и Растка Петровића – Бојићева „Сејачи“ и Петровићева „Јуче и данас“. Написане под утис...
Poetika (ne)pripadanja
Rad opisuje dva naučna skupa i zbornika posvećena Vladanu Desnici u dve sredine kojima je pripadao, hrvatskoj i srpskoj. Razmatraju se i porede skup u Zagrebu 1997., upriličen povodom tridesetogodišnjice smrti i četrdesetogodišnjice objavljivanja romana Proljeća Ivana Galeba, i odgovarajući ...
Електробиблиотека
У раду се полази од анализе специфичности авангардних часописа, по особинама блиских малим часописима, да би се истакли најважнији проблеми / тешкоће проучавања ав...
Електробиблиотека
У раду се полази од анализе специфичности авангардних часописа, по особинама блиских малим часописима, да би се истакли најважнији проблеми / тешкоће проучавања ав...
Кроз васиону и векове – Неке (ауто)поетичкe особине настанка, преображаја и књижевног контекста Миланковићевог научног и фантастичног путовања
Полазећи од (ауто)поетичких исказа везаних за дело Милутина Миланковића Кроз васиону и векове, и ураду сеистиче уплив разноликих књижевних традиција на његово обл...
Смрт смеха, буђење наде
У тексту се разматрају паралеле између Љосине Јарчеве феште и Шале Милана Кундере, два романа утемељена на историјским манифестацијама тоталитаризма шездесетих г...
„Борац, песник, и господар рала“ – о песмам „Сејачи“ Милутина Бојића и „Јуче и данас“ Растка Петровића
У тексту се разматрају две песме у многоме особене за дело Милутина Бојића и Растка Петровића – Бојићева „Сејачи“ и Петровићева „Јуче и данас“. Написане под утис...
„Пунктум” галебовог крила
У раду се разматрају основне претпоставке Бартовог схватања фотографије исказа- ног у делу Светла камора и специфичног присуства фотографских мотива код Милоша Ц...