Бојана Аћамовић

Look for him under your bootsoles... or in his prose
Рад анализира Витманову збирку аутобиографских есеја Specimen Days и релације које постоје између ових есеја и Витманове поезије. Поредећи прозу и поезију овог америчко...
Волт Витман и Алџернон Свинберн - поглед из перспективе Богдана Поповића
У раду се разматра есеј Витманија Алџернона Чарлса Свинберна, као илустрација контроверзних реакција на поезију Волта Витмана, а посебна пажња посвећена је приказ...
Волт Витман и Алџернон Свинберн – поглед из перспективе Богдана Поповића
У раду се разматра есеј Витманија Алџернона Чарлса Свинберна, као илустрација контроверзних реакција на поезију Волта Витмана, а посебна пажња посвећена је приказ...
Поетичко мапирање дадаизма
Published, Šifra projekta: 178008, Рад је објављен у оквиру пројекта "Српска књижевност у европском културном простору".