Александра Манчић

Lives of a poet as a popular hero: Cervantes' fictional biographies
У шпанској књижевности, романтизам је био богат фикционалним рекреацијама живота писаца из 17. века. Сервантес се појављује као јунак фикције нарочито у шездесетим ...
PAUL GAUGUIN IVICTOR SEGALEN: ESTETYKA ODMIENNOŚCI POMIĘDZY LITERATURĄ A MALARSTWEM
Aleksandra Manćić. PAUL GAUGUIN AND VICTOR SEGALEN: AESTHETIC OF DIVERSITY BETWEEN WRIT1NG AND PA1NTING. "PORÓWNANIA" 19,2016. VoL XIX. P. 41-57. ISSN 1733-165X. An example of modem thought on othemess is the one going across different cultures (transcultural) leading across different arts and di...