Драган Хамовић

"Вечита пешадија" или модерни лирски мит о ратару и ратнику
У раду се бавимо свакако централним песничким симболом поезије Бранка В. Радичевића, који оличавају споменици „крајпуташи“, око којих се образује модерна митопеј...
Лирски граничар подунавског пука
У раду се даје сумирајући поглед на укупно досадашње песничко дело Ђорђа Нешића. На гласак је на формалном и тематском заокрету у поезији из деведесетих година. Реч...
Национално тло и модерност у књижевној мисли и пракси младобосанаца
У раду се бавимо проблемом односа између српске националне културе и модерних развојних изазова, о чему је 1908. писао Димитрије Митриновић у тексту Национално тло и ...
Поезија као медијум памћења код Мирослава Тешића
У раду се бавимо памћењем, базичном функцијом културе, које је у поезији Милосава Тешића често тематизовано и смисаоно повлашћено, од песама у књизи Купиново (1986) до...
Пут ка успаваној земљи: модерна српска поезија и њена културна самосвест
Šifra projekta: 178016, Монографија представља резултат рада на пројекту „Смена поетичких парадигми у српској књижевности двадесетог века: национални и европски контекст...
Развој Настасијевићеве лирске поетике и његове музичке драме
У раду се бавимо двема музичким драмама Момчила Настасијевића као огледном формом која је послужила за развијање лирске поетике овог аутора, засноване на концепту...
Стратегија обраде националних симбола у поезији Бранка Миљковића
У раду разматрамо шта је све Бранко Миљковић реализовао од свога најављиваног подухвата „изградње поезије на националним симболима”. Предмет читања је шири круг ...