Бојан Ђорђевић

Покушај прославе Држићевог јубилеја 1958. године
У раду се, на основу архивске грађе, даје преглед активности које су 1958. године предузимане у вези са прославом јубилеја – 450 година од рођења Марина Држића. Тај јуби...