Предраг Тодоровић

Дадаизам или авангарда српске авангарде
Успостављајући од почетка блиску везу са зенитизмом, још једном значајном авангардном појавом код нас, српски дадаизам се, уз помоћ Љубомира Мицића и Драгана Алекс...