Ива Тешић

Коментари уз писма
Три писма Владана Деснице која се овде објављују први пут чувају се у Легату Вељка Петровића под сигнатурама „Музеј Града Београда. Број инвентара: В.П. 629–631“. Прв...