О пројектима и Институту

О пројектима

Истраживање у Институту тренутно је усредсређено на неколико различитих области. Различите тенденције истраживања најбоље описују пројекти ИКУМ-а:

Поред стално запослених истраживача ИКУМ-а, на пројектима сарађују и спољни сарадници Института: универзитетски професори и други научни радници.

О институту

Основни правци делатности Института су књижевнотеоријска, књижевноисторијска, компаратистичка и поетичка истраживања. У Институту се систематски прате и проучавају кретања и развитак стваралачке критичке мисли код нас и у свету из области историје и теорије књижевности, компаратистике, естетике и поетике; проучавају се проблеми методологије и терминологије науке о књижевности; стварају се основе за припремање историје књижевности; ради се на научним и критичким издањима писаца, изради библиографија и обради књижевне архивске грађе; објављују се зборници и монографије о књижевним покретима, школама и делима појединих аутора; припремају се научни скупови; организовано се подстичу различити облици научног рада и стручног усавршавања научних радника, посебно научног подмлатка.

 

Subscribe to ИКУМ RSS